FAQs Complain Problems

सुचना -पत्र

मितिः-२०८१/०३/०२

सूचना-पत्र

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्णमान लामाज्यूले गाउँसभा संचालन कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा (३) बमोजिम गाउँसभाको १४ औं अधिवेशन तपशिल बमोजिमको मिति स्थान र समयमा बस्ने गरी बोलाउनु भएकोले गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरुलाई उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

छलफलका बिषय :

१.आ.व २०८१/८२ को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा

२.आर्थिक बिधेयक २०८१ र बिनियोजन बिधेयक २०८१ सम्बन्धमा

३. बिबिध

 तपशिल :

मिति : २०८१ असार १० गते

स्थान : गाउँपालिकाको सभाहल

समय :विहान ११:०० बजे

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: